Статии

Share this post

Mindabouts: Ivtec Bike Racks

Откакто се сдобих с автомобил през октомври, едно от първите неща, които беше на дневен ред да се купи беше нов багажник за превоз на велосипед.

С години съм ползвал стария ми багажник, който се захваща зад автомобила. Удобен е бил, но винаги съм мразил проблемите, които той носи.