Доста време мина, откакто на пазара се появиха първите две серии на българските багажници за превоз на велосипеди IVTEC. Какво сме писали за тях тогава може да си припомните от следните статии:
http://www.mtb-bg.com/index.php/products/news/2424-products-news-130829-ivtec
http://www.mtb-bg.com/index.php/products/news/2434-products-news-130906-ivtec
http://www.mtb-bg.com/index.php/products/news/2708-products-news-2014-ivtec-w-grip