Политика за поверителност

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Защитата на личните данни е от голямо значение за „Абсарт“ ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Отговорност носи администраторът на лични данни, а именно:

Абсарт ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Равнища” 31, ап. 15 с ЕИК 160091906.

Данни за кореспонденция: адрес гр. Пловдив, ул. “Равнища” 31, ап. 15, тел: 0885029031, страницата за контакт.

Лице за контакт, представител на администратора: Иво Бичкиджиев – на горепосочените форми за контакт.

Кои данни събираме на сайта ни?

Данните, които предоставяте за сключване и изпълнение на договор са: име, фамилия, адрес, е-mail адрес и телефонен номер.

Една серия от данни са събрани автоматично, като например адресът на компютъра в Интернет (IP адрес), видът на браузъра и версията на операционната система.

По-долу ще намерите информация за отделните категории данни.

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Срокът, за който съхраняваме Вашите данни, е ограничен до минимум. По-долу ще намерите информация за отделните категории данни.

Кой има достъп до Вашите данни?

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за извършване на заявените от Вас услуги. По-долу ще намерите категориите трети страни, спадащи към всеки отделен процес.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с „Абсарт“ ООД, след което Вашите лични данни, с които разполагаме, ще Ви бъдат предоставени чрез посочена от Вас електронна поща в 30-дневен срок от получаване на искането Ви.

Право на преносимост:

Когато „Абсарт“ ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на сключен договор, имате право да получите копие от Вашите данни, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в платформата ivtec.bike, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си. Целим данните да са коректни, поради което ще предприемем всички разумни и необходими мерки, за да извършим проверка на точността на данните.

Право на изтриване („Правото да бъдеш забравен“):

Имате право да поискате личните данни, обработвани от „Абсарт“ ООД, да бъдат изтрити по всяко време, когато:

 • личните данни вече не са необходими за целта, за която първоначално сме ги събрали или обработвали;
 • Вашето съгласие е нашето единствено основание за съхраняването на данните и Вие оттеглите своето съгласие;
 • данните са били събрани на основание легитимния ни бизнес интерес, Вие възразите срещу обработката и няма преимуществен легитимен интерес да продължим тази обработка;
 • обработваме личните данни за целите на директния маркетинг и Вие възразите срещу тази обработка;
 • обработваме личните данни незаконно (т.е. в нарушение на изискването за законосъобразност);
 • трябва да го направим, за да спазим правно задължение

Правото на изтриване не се прилага в следните ситуации:

 • когато обработването е необходимо за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване;
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
 • имате неуреден дълг към „Абсарт“ ООД независимо от начина на плащане;
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години;
 • Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните пет години;
 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни според счетоводното, данъчното и облигационното законодателство.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, извършвано въз основа на легитимния ни интерес. „Абсарт“ ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да възразите срещу директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 • като изпратите възражение до „Абсарт“ ООД чрез горепосочените форми за контакт.

При възражение срещу директния маркетинг, събраните данни за целите на директния маркетинг се изтриват.

Право на ограничение

Имате право да поискате „Абсарт“ ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването основано на легитимния ни интерес, „Абсарт“ ООД ще ограничи обработването на данните, докато се чака резултатът от проверката дали законните основания на „Абсарт“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси;
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, „Абсарт“ ООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни;
 • ако обработването е неправомерно, можете да не искате изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им;
 • ако „Абсарт“ ООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че „Абсарт“ ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас чрез горепосочените форми за контакт. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

II. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКА

С каква цел използваме Вашите лични данни?

При онлайн покупка използваме Вашите данни за сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба. Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в платформата ivtec.bike, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули. 
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви. 
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
 Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори. 
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания, за да разберете какви алтернативи за плащане имате.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт и договор, например име, адрес, адрес за доставка, имейл и телефонен номер
;
 • информация и история на плащанията;
 • финансова информация
;
 • информация за поръчките.

Ако имате профил в платформата ivtec.bike, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

 • номер на профил;
 • потребителско име, имейл адрес;
 • история на пазаруването.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, компании, предоставящи онлайн фактуриране, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка, физическото или юридическото лице, водещо счетоводството на „Абсарт“ ООД, доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на „Абсарт“ ООД за сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба, сключен с Вас, за управление и доставяне на Вашата поръчка. За обработването на данните, предоставяни при съставянето на профил, вижте т.IV от настоящата политика.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни, предоставени при сключване на договора за покупко-продажба възможно най-кратко. Тъй като те са необходими за изпълнение на договора и за изпълнение на законовите задължения на „Абсарт“ ООД по данъчното, счетоводното и облигационното законодателство, срокът за който ще ги съхраняваме е съобразен с изискванията на посоченото законодателство. След изтичане на най-дългия задължаващ ни срок, данните за договор се изтриват.

Автоматизирано вземане на решения:

Не се прилага.

III. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

Ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули, останали в кошницата Ви за пазаруване, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код.

Ако имате профил в ivtec.bike, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

 • име и потребителско име;
 • имейл адрес;
 • адрес;
 • история на пазаруването;
 • как сте навигирали и какви кликвания сте направили в уебсайта.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.

Можете да ни дадете следното съгласие, което възпроизвеждаме тук само за ваша информация:

Съгласен/на съм „Абсарт“ ООД да ми изпраща по пощата, по електронна поща или чрез показване на техните собствени и други канали (например социални медии) редовно Информация за оферти за продукти и услуги, промоции и друго рекламно съдържание. Потвърждавам, че съм навършил/а 18 г. Ако е необходимо, „Абсарт“ ООД ще оцени поведението ми за купуване и кликване на уебсайта на ivtec.bike.

Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с действие за в бъдеще. Законосъобразността на обработката въз основа на Вашето съгласие до оттеглянето му не е засегната.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг. Ако го направите, „Абсарт“ ООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 • като изпратите съобщение до „Абсарт“ ООД чрез горепосочените данни за контакт.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие. След оттеглянето, Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

IV. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПРОФИЛ В IVTEC.BIKE

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил.

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си (включително предпочитания за специални предложения и маркетингови съобщения). Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване.

За да Ви предоставим препоръки за съответния артикул, „Абсарт“ ООД ще обработва навигацията и сърфирането Ви на платформата ivtec.bike, историята на пазаруването, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.

Какви лични данни събираме?

Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в ivtec.bike.

Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

 • информация за контакт като име, адрес и телефонен номер
;
 • държава
;
 • настройки на профила.

Ще обработваме допълнително следните категории лични данни, ако направите покупка:

 • история на поръчките;
 • информация за доставка;
 • история на плащанията.

Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с Вашите „бисквитки“:

 • история на кликванията
;
 • история на навигацията и сърфирането
.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка като Google Analytics, Facebook Pixel.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил.

Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в ivtec.bike.

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

Ще считаме, че Вашият профил е неактивен, когато:

 • не сте правили поръчки в продължение на 3 години или
 • не сте влизали в системата в продължение на 2 години.

След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и „Абсарт“ ООД няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на „Абсарт“ ООД, като се свържете с нас на горепосочения адрес за кореспонденция. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

V. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, чат, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

 • информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
;
 • информация за плащанията и история на плащанията
;
 • информация за поръчки;
 • номер на профил или членство;
 • всяка кореспонденция по даден въпрос

.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към агенция за обслужване на клиенти.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 12 месеца за управление на случаите.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от „Абсарт“ ООД въз основа на легитимен интерес. „Абсарт“ ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ „БИСКВИТКИТЕ

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Бисквитките, които използваме, са такива запазващи информация за настойките на достъпност на сайта,  което значи – размер на шрифта, цветова тема, форматиращи кода стилове. Бисквитките, които използваме за контрол на вида на сайта, са такива осигуряващи достъп на хора в неравностойно положение и важат докато не бъдат изключени от съответната опция. Също така използваме и сесийни бисквитки, за да не се налага да влизате в профила си всеки път, когато смените текуща страница от сайта.

Използваме сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте поставили артикул във Вашата кошницата за пазаруване.

Използваме „бисквитки“ на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.

Някои „бисквитки“ на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Twitter, Facebook, Google+, Viber, e-mail и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната  иконка.

Какви видове бисквитки използваме?

Необходими: Някои бисквитки са от съществено значение, за да можете да изпитате пълната функционалност на нашия сайт. Те ни позволяват да поддържаме потребителски сесии и да предотвратяваме всякакви заплахи за сигурността. Те не събират и не съхраняват никаква лична информация. Например тези бисквитки ви позволяват да влезете в акаунта си и да добавите продукти в кошницата си и да платите сигурно.

Аналитични: Тези бисквитки съхраняват информация като броя на посетителите на уебсайта, броя на уникалните посетители, кои страници на уебсайта са посетени, източника на посещението и др. Тези данни ни помагат да разберем и анализираме колко добре се представя уебсайтът и къде се нуждае от подобрение.

Рекламни: Тези бисквитки се използват за персонализиране на рекламите, които ви показваме, така че да имат значение за вас. Тези бисквитки също ни помагат да следим ефективността на тези рекламни кампании.

Информацията, съхранявана в тези бисквитки, може също да се използва от доставчици на реклами от трети страни, за да ви показва реклами и на други уебсайтове в браузъра.

Функционални: Това са бисквитките, които помагат на някои несъществени функции на нашия уебсайт. Тези функции включват вграждане на съдържание като видеоклипове или споделяне на съдържание на уебсайта в социалните медийни платформи.

Ефективност: Тези бисквитки ни помагат да съхраняваме вашите настройки и предпочитания за сърфиране, като езикови предпочитания, така че да имате по-добро и ефективно изживяване при бъдещи посещения на уебсайта.

Списъкът по-долу описва подробно бисквитките, използвани в нашия уебсайт.

БисквиткаОписание
__fb_chat_pluginThis cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget.
_fbpТази бисквитка е инсталирана от Facebook, за да доставя реклама, когато е във Facebook или цифрова платформа, задвижвана от Facebook реклама, след посещение на този уебсайт.
_gaТази бисквитка е инсталирана от Google Analytics. Бисквитката се използва за изчисляване на данни за посетители, сесии, кампании и проследяване на използването на сайта за отчета за анализ на сайта. Бисквитките съхраняват информацията анонимно и присвояват произволно генериран номер за идентифициране на уникални посетители.
_ga_*Тази бисквитка е инсталирана от Google Analytics. Бисквитката се използва за съхраняване на анонимизирани статистически данни.
_gat_gtag_UA_*Тази бисквитка е инсталирана от Google Analytics. Бисквитката се използва за съхраняване на уникален потребителски идентификатор.
_gidТази бисквитка е инсталирана от Google Analytics. Бисквитката се използва за съхраняване на информация за това как посетителите използват уебсайта и помага при създаването на аналитичен отчет за това как се справя уебсайтът. Събраните данни, включително броят на посетителите, източникът, от който са дошли, и посетените страници, са в анонимна форма.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisementБисквитката се инсталира от GDPR Cookie Consent, за да запише съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Рекламни“.
cookielawinfo-checkbox-analitichniNo description
cookielawinfo-checkbox-analyticsТези бисквитки се инсталира от GDPR Cookie Consent. Бисквитката се използва за запомняне на съгласието на потребителя за бисквитките в категорията "Аналитични".
cookielawinfo-checkbox-drugiNo description
cookielawinfo-checkbox-efektivnostNo description
cookielawinfo-checkbox-functionalТази бисквитка се инсталира от GDPR Cookie Consent, за да запише съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Функционални“.
cookielawinfo-checkbox-funktsionalniNo description
cookielawinfo-checkbox-necessaryТази бисквитка е инсталирана от GDPR Cookie Consent. Бисквитката се използва за съхраняване на съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Необходими“.
cookielawinfo-checkbox-othersТази бисквитка е поставена от GDPR Cookie Consent, за да запише съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Функционални“.
cookielawinfo-checkbox-performanceТази бисквитка е инсталирана от GDPR Cookie Consent. Бисквитката се използва за съхраняване на съгласието на потребителя за бисквитките в категорията „Ефективност“.
cookielawinfo-checkbox-reklamniCookieYes sets this cookie to store the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
DEVICE_INFONo description
frБисквитката е инсталирана от Facebook, за да показва подходящи реклами на потребителите и да измерва и подобрява рекламите. Бисквитката също проследява поведението на потребителя в мрежата на сайтове, които имат Facebook пиксел или социална приставка за Facebook.
messaging_plugin_https://ivtec.bike/_383168475142286This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
woocommerce_recently_viewedТази бисквитка е инсталирана от Woocommerce за съхраняване на информация за наскоро гледани продукти.
wp-wpml_current_languageТази бисквитка е инсталирана от WPML за съхраняване на езиковите настройки.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

 

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това, обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Контрол над бисквитките в ivtec.bike:

Лесно можете да промените избора си относно бисквитките на този сайт, като използвате следната връзка:

 

Внимание: отказът от бисквитки ще изтрие всички бисквити от ivtec.bike и ще премахне някои бутони и функционалности на сайта. При опит за вход в сайта, вие приемате употребата на сесийни бисквитки. По всяко време можете от тази страница да приемете бисквитките.

Google Analytics бисквитки

„Абсарт“ ООД използва улугата Analytics, събираща статистика за потреблението на сайта. За целта се използват бисквитки. За отказ от Google Analytics бисквитки, отворете този линк.

Facebook Pixel

Използваме „Facebook Pixel“ на Facebook. С неговата помощ могат да се проследят действията на потребители, след като са видели или отворили реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме данни за статистически. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook. Бихме искали да посочим, че ние като доставчик на страниците не сме наясно със съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. Можем да изберем само на кои сегменти от потребители на Facebook искаме да се показват нашите реклами. За повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook и вашите възможности за защита на личните ви данни, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и  оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил.
 Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

„Абсарт“ ООД не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър.